صنایع دستی ایرانی

بررسی صنایع دستی ایرانی صنایع دستی ایران تاریخچه‌ ای بسیار قدیمی دارند و به هزاره‌ها قبل از میلاد بازمی‌گردند. تاریخچه صنایع دستی ایران در امتداد زمان به سه دوره تقسیم می‌شود: دوره‌های باستانی، اسلامی و معاصر. صنایع دستی دوره باستانی: در دوره باستانی، می‌توان به تمدن‌های مهرگان، الاموت، الامیان و هخامنشیان اشاره کرد. این تمدن‌ها […]